Cmentarz żołnierzy radzieckich

8 maja 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej wkroczyli do wyludnionej Świdnicy. Nie napotkali żadnego oporu, gdyż duża część ludności cywilnej i wszyscy wojskowi uciekli z miasta dzień wcześniej. Zostali tutaj aż do 1990 roku i zajmowali przez ten czas stosunkowo dużą przestrzeń.

Do dziś w stanie nienaruszonym pozostał jedynie cmentarz wojskowy przy ulicy Łukasińskiego.

Znajduje się na nim 253 mogił żołnierzy, z których żaden nie zginął w walkach o wyzwolenie Świdnicy, gdyż jak wspomniałem, takich w ogóle nie było. Chowano tutaj większość ofiar różnorakich zdarzeń jakie przytrafiały się czerwonoarmistom po wojnie w całym rejonie.

W centrum cmentarza stoi obelisk, który wcześniej upamiętniał udział Fryderyka II Wielkiego w oblężeniu twierdzy świdnickiej (1761 r.), postawiony pierwotnie na miejscu stacjonowania króla, w niedalekim Starym Jaworowie. Pierwotny napis upamiętniający tamte wydarzenia znajduje się prawdopodobnie pod granitowymi tablicami umieszczonymi po II WŚ dookoła postumentu obelisku, które obecnie głoszą (w dwóch językach):

„Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej poległym w bojach z niemieckim – faszystowskim okupantem za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Społeczeństwo polskie.”

 

Przepust pod nasypem kolejowym

Niegdyś był tutaj najdłuższy w prowincji śląskiej wiadukt kolejowy. Miał 600 metrów długości. Niestety podczas przebudowy linii Kamieniec Ząbkowicki – Jaworzyna Śląska na dwutorową zasypano go tworząc masywny nasyp. Pokazany na zdjęciu przepust umożliwia przepływ potoku który płynie przez północno-zachodnią część miasta częściowo kanałem. Ostatnio na jego drodze wybudowano zbiornik wyrównawczy (to ta wielka dziura w okolicach Tesco, tuż przy stacji benzynowej Shell).

Tablica ku czci Manfreda von Richthofena

W bezpośrednim sąsiedztwie willi rodziców Manfreda von Richthofena znajduje się park, w którym znajdowało się miejsce pamięci poświęcone słynnemu „Czerwonemu Baronowi”. Niestety po II Wojnie Światowej zostało ono kompletnie zdewastowane. Dzisiaj nie ma już tablicy z napisem poświeconym Richthofenowi, wciąż jednak widać konstrukcję ziemno-skalną zbudowaną ze strzegomskich granitów.